Werkwijze

Lumina Spark

Ik ben gekwalificeerd Lumina Spark Practitioner. Lumina is een van de instrumenten die ik inzet voor mijn coachings trajecten. Het is een leerinstrument voor o.a. individuen om zichzelf en hun gedrag beter te begrijpen, om deze inzichten vervolgens in te zetten voor persoonlijke ontwikkeling. En ik gebruik Lumina Spark voor teamontwikkeling, voor meer onderling begrip en een betere samenwerking.

Systemisch coachen

Daarnaast ben ik gekwalificeerd Relationships Systems coach via de ORSC* methode. Bij systemisch werk kijk je niet zozeer naar het individu maar naar het systeem als geheel. Je kijkt naar wat het systeem nodig heeft om beter te functioneren. Dit kan zijn tussen twee mensen maar ook binnen en team of organisatie als geheel.

*Organisation & Relationship Systems Coaching.

” De sessie met Annetje was een waardevolle ervaring. Haar deskundigheid, inlevingsvermogen en warme persoonlijkheid gaven mij een veilig gevoel om de moeilijke thema’s van mijn relatie te bespreken. Annetje wist de juiste vragen te stellen en vooral door te vragen waardoor ik een beter inzicht heb gekregen in mijn relatie problematiek”.

Klik hier als je met me in contact wilt komen